AntennaNo sector das telecomunicacións, damos servizo as principais operadoras de telefonía móbil e televisión.

Nos derradeiros anos vimos participando no desenrolo das instalacións de telefonía móbil GSM e UMTS, montaxe de torres de telecomunicacións, redes, instalacións radioeléctricas, instalacións electromecánicas e despregue da Televisión Dixital Terrestre (TDT).

Menu